Online portal
Testpagina Testpagina tabellen

Testpagina tabellen

GDP ASPECT

VERGUNNING PLICHTIG
GDP GROOTHANDELAAR

ZIEKENHUIS APOTHEEK

SCHOTPOORT CONNECT

ALGEMEEN VERVOERDER
VAN GECONDITIONEERDE
GOEDEREN

Bevoegd voor GDP op- en overslag < 72 uur v v x x
Bevoegd voor GDP op- en overslag > 72 uur v v v v
Juridisch verantwoordelijk voor geneesmiddelen v v x x
Verantwoordelijk opstellen QA v v x x
GDP vergunning / IGJ registratie v v x x
Externe GDP audit (excl. IGJ inspectie t.b.v. GDP vergunning / IGJ registratie) 5 x x v v / x
Temperatuur geconditioneerd transport, op- en overslag: GDP compliant v v v x
Temperatuur geconditioneerd transport, op- en overslag: Regulier v v v v
Temperatuur gemonitord, gelogd en voorzien van alarmering: GDP compliant v v v x
Temperatuur gemonitord, gelogd en voorzien van alarmering: Regulier v v v v
Chauffeurs en betrokken personeel GDP opgeleid v v v x
Responsible person in dienst v v v x
Segregatie, quarantaine en recalls van geneesmiddelen coördineren v v x x
Farmaceutische kwaliteitscontrole producten v v x x
Logistieke productcontrole v v v x
Borging van veiligheid, hygiëne en productkwaliteit van geneesmiddelen v v v v / x
Product tracering / barcode scanning v v v v / x