De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder helpt om inzicht te verkrijgen in het energiegebruik en de CO2-uitstoot, om deze vervolgens te kunnen verminderen. Het instrument stimuleert het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Het gaat met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Energiemanagement  

Schotpoort Connect heeft trede 4 behaald op de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat wij onze energiestromen in kaart hebben gebracht en doelstellingen hebben geformuleerd voor energiebesparing en duurzame energie. Recent is ons pand in Eerbeek voorzien van 484 zonnepanelen, wat leidt tot een CO2-reductie van 80 ton op jaarbasis.

Keteninitiatieven

Ook nemen wij deel aan sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie. We kijken naar onze toeleveranciers, maar ook naar wat er na ons in de keten gebeurt.

Kennismaken?

Graag vertellen wij u meer over onze duurzame ambities. Bel of mail ons gerust, wij informeren u graag.