Online portal
De kracht van mensen Kleine werkvoorraden, grote omloopsnelheid

Erasmus MC - kleine werkvoorraden, grote omloopsnelheid

Inkoop en voorraadbeheer van artikelen is in ziekenhuizen een precaire aangelegenheid. Waar bevoorrading in iedere branche van belang is, geldt voor ziekenhuizen dat het voorradig hebben van materialen van levensbelang kan zijn. Echter leidt het aanhouden van voorraden tot extra handling, meer opslagruimte en hogere kosten.

Bij Erasmus MC zijn de werkvoorraden beperkt en is de omloopsnelheid groot. Om de logistieke stromen zoveel mogelijk te optimaliseren worden alle verbruiksgoederen, inclusief de steriele en niet steriele producten, aangeleverd bij het distributiecentrum in Barendrecht. Hier worden de orders op locatieniveau gepickt en gebundeld. Vervolgens rijdt Schotpoort Connect 4-5 keer per dag dedicated een ronde langs de verschillende locaties. Op de locaties neemt Schotpoort Connect verschillende stromen, waaronder verpakkingsmateriaal, maar ook vuil instrumentarium mee retour.

Kleine werkvoorraden, grote omloopsnelheid

De producten worden volgens een strak tijdschema geleverd. Een vast team van chauffeurs rijdt de routes voor Erasmus MC. Zij zijn bekend met alle wensen en eisen ten aanzien van transport en levering. De chauffeurs zijn specifiek opgeleid en hebben nauw contact met een vast operationeel aanspreekpunt bij Schotpoort Connect. Het team is 24/7 bereikbaar en staat ook op zon- en feestdagen paraat. Incidenteel heeft het Erasmus MC zendingen met acute spoed. Schotpoort Connect kan dan direct inspringen en lost het probleem snel en doeltreffend op.

Schotpoort Connect werkt conform de GDP-richtlijnen en waarborgt hiermee de kwaliteit van het medische transport. Zoals in meer grote steden, gelden in Rotterdam strenge eisen met betrekking tot CO2 uitstoot. Schotpoort Connect rijdt met het nieuwste materieel welk voldoet aan de gestelde eisen.

Schotpoort Connect – de kracht van onze mensen

Over Erasmus MC

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is zowel qua omzet als qua aantal bedden het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland.

Samenwerking Erasmus MC - Schotpoort Connect
  • Dagelijkse rondrit tussen de distributiecentrum en de diverse locaties
  • Dagelijkse rondrit tussen de diverse locaties en centrum locatie
  • Dagelijkse koeriersdiensten tussen Havenziekenhuis en centrum locatie
  • Spoedzendingen
Contact