De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

Schotpoort Connect realiseert 80 ton CO2-reductie met zonnepanelen

Schotpoort Connect en SBPost staan voor sociaal en duurzaam ondernemen. Wij bieden ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kopen zoveel mogelijk lokaal in en zijn continu bezig met het verduurzamen van ons wagenpark en onze gebouwen.
Voor het reduceren van onze carbon footprint stellen wij onszelf doelen. Zo maken we al jaren gebruik van groene stroom voor de energievoorziening van onze gebouwen, maar om de CO2-uitstoot verder te reduceren had het plaatsen van zonnepanelen grote prioriteit. Eind vorig jaar zijn onze gebouwen in Eerbeek dan ook voorzien van 484 zonnepanelen* door de lokale partijen Solar2Enjoy en Boks Elektra, waarbij de opbrengst en CO2 besparing realtime inzichtelijk is.
De 484 zonnepanelen zijn goed voor een opbrengst van 140.000 kWh op jaarbasis. Voor Schotpoort Connect en SBPost betekent dit een extra CO2 reductie van 80 ton op jaarbasis. Hiermee worden de panden in Eerbeek volledig van energie voorzien. Er is zelfs sprake van een energieoverschot, waarmee wij middels een verrekening onze vestiging in Nieuwegein ook van groene stroom voorzien.
Ook voor de nieuwe vestiging in Nieuwegein liggen de plannen voor zonnepanelen al klaar. En om onze eigen stroom zo efficiënt mogelijk in te zetten onderzoeken wij de mogelijkheden voor smart charging van het wagenpark en opslag in bijvoorbeeld waterstof.
Samen met onze lokale partners kijken wij terug op een succesvolle samenwerking en mooie stap vooruit in het reduceren van onze carbon footprint.
*De 484 zonnepanelen van het merk Q-cells zijn in Duitsland geproduceerd en hebben per stuk een vermogen van 355wp. De zonnepanelen zijn gemonteerd met een parallel geschakeld systeem van Solaredge en verbonden met een optimizer. Dit resulteert in een betere controle over het systeem en een grotere opbrengst. Voor het onderhoud is service contract afgesloten met Solar2Enjoy.