De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

Logistieke partner Intrakoop deelplatform

Via een eigen online deelplatform van Intrakoop kunnen zorgorganisaties voortaan producten die ze over hebben verkopen, verhuren, ruilen of weggeven aan andere zorgorganisaties. Deze ‘marktplaats’ voor de zorg is een laagdrempelige manier om kosten te besparen en draagt bij aan de verdere verduurzaming van de zorg.
Het deelplatform is een initiatief van Intrakoop in samenwerking met FLOOW2 en wordt vandaag, 18 mei, gelanceerd. Het Intrakoop Deelplatform is niet alleen een plek om iets aan te bieden dat over is of voor het beschikbaar stellen van faciliteiten, zorgorganisaties kunnen er ook terecht met hun vraag naar producten en bepaalde diensten. Door de overtollige voorraad van de ene zorgorganisatie beschikbaar te stellen voor de andere wordt hergebruik bevorderd, afval beperkt en worden zorgkosten bespaard. Oftewel: hergebruik in plaats van weggooien.
Het deelplatform is bestemd voor de circa 550 zorgorganisaties die lid zijn van inkoopcoöperatie Intrakoop: ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg, de GGZ en ouderenzorg hebben gratis toegang tot het deelplatform. Naast overtollige producten is er ruimte voor het uitwisselen van medische hulpmiddelen, meubilair, faciliteiten, kennis en andere producten die zorginstanties (tijdelijk) niet nodig hebben. Organisaties kunnen kiezen om aan de aangeboden producten of diensten een prijskaartje te hangen, maar kunnen het ook in bruikleen geven óf gratis weggeven. Van het plaatsen van een advertentie, de betaling tot en met het regelen van het transport kan veilig op het digitale platform worden geregeld.

VOOR DUURZAME ZORG

Intrakoop en FLOOW2 waren al enige tijd in gesprek over het ontwikkelen van een ‘digitale voorraadkast’ voor de zorg. Aanvankelijk in het kader van duurzaamheid, maar de gesprekken kwamen in een stroomversnelling door de coronacrisis. Dit vanwege de behoefte van zorgorganisaties om snel en transparant bepaalde producten te delen of te ruilen. Door te faciliteren in het onderling uitwisselen van producten, diensten en faciliteiten helpen Intrakoop en FLOOW2 zorgorganisaties te verduurzamen. Onnodige inkoop wordt vermeden en circulariteit wordt bevorderd.

DE DIGITALE VOORRAADKAST VOOR INTRAKOOP-LEDEN

De afgelopen periode is succesvol proefgedraaid met een selecte groep koplopers. De feedback en positieve ervaringen van de koplopers hebben ertoe geleid dat alle Intrakoop-leden vanaf 18 mei toegang krijgen tot het Intrakoop Deelplatform voor de zorg.

SAMENWERKING MET FLOOW2

Het platform is ontwikkeld door FLOOW2. Deze marktplaatsontwikkelaar gelooft in het bevorderen van samenwerking om de circulaire economie te stimuleren. De organisatie heeft ervaring met het creëren van een vergelijkbaar deelplatform voor geneesmiddelen in Nederland (PharmaSwap) en het opzetten van deelplatformen voor de zorg in andere landen (o.a. Canada) en andere sectoren (o.a. bouw en retail).

SCHOTPOORT CONNECT LOGISTIEKE PARTNER

Voor het transport wordt samengewerkt met Schotpoort Connect, een logistiek dienstverlener die al jaren actief is in de zorg. Zij zijn gespecialiseerd in fijnmazige logistieke oplossingen voor  de zorgsector en staan voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via het Intrakoop Deelplatform voor de zorg kunnen leden direct het transport van de producten regelen en ervoor kiezen om de kosten van het transport te delen of in rekening te brengen bij de kopende of verkopende organisatie.