De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

Wij zijn nu ook ISO 27001 ge­certificeerd

Wij hechten veel waarde aan het continu verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Jaarlijks worden wij opnieuw gecertificeerd en wij zijn dan ook continu bezig met het voldoen aan de eisen van de norm. Ook nu hebben we de ISO audits met succes afgerond. De nieuwe certificaten voor ISO 9001 en ISO 14001 hebben wij inmiddels ontvangen.
Hiernaast zijn we de afgelopen periode druk bezig geweest om ook te voldoen aan de normen voor ISO 27001. Dit is de internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. De norm schrijft voor dat risico’s binnen de organisatie in kaart worden gebracht en er per risico een aantal maatregelen wordt opgesteld. Dit is van belang, zodat wij direct kunnen handelen wanneer er een keer iets goed misgaat, zoals bij een datalek of een cyberaanval. Ook deze audits hebben wij met succes afgerond.