De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

Opnieuw gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder trede 4

Schotpoort Connect is opnieuw gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder trede 4. Afgelopen week hebben we het nieuwe certificaat ontvangen.
Uit de audit bleek wederom dat wij beschikken over een adequaat CO2-managementsysteem en dat wij onze ambities ten aanzien van CO2-reductie en continue verbetering steeds aanscherpen.
Bovendien is dit jaar niet alleen Schotpoort Connect geaudit, maar ook postbedrijf SBPost. Zij zijn vanaf heden ook gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder trede 4.
De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Wat betreft niveau 1 t/m 3 gaat een organisatie vooral aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 wordt er ook gewerkt aan reductie van de CO2-uitstoot in de keten en sector. 
Om hier aan te voldoen maakt Schotpoort Connect samen met opdrachtgevers afspraken over o.a. routeoptimalisatie en elektrificatie. En nemen wij deel aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie, zoals een pilot met een elektrische vrachtwagen en een pilot met een mobiele snellader.
Al onze duurzame activiteiten en initiatieven leggen wij vast conform de eisen van de CO2 prestatieladder. Lees er meer over op onze pagina certificeringen bij onderdeel CO2-prestatieladder.
Schotpoort Connect - de kracht van mensen