De kracht van mensenEen maatwerk oplossing voor uw logistiek

Schotpoort Connect behaalt PSO 30+

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar in welke mate organisaties socialer ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Voor de derde en hoogste PSO-trede is tevens een speciale uitlezing beschikbaar: PSO-30+.
Schotpoort Connect voldeed reeds aan het prestatieniveau van trede 3, maar is sinds kort ook PSO-30+ gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan dat minimaal 30% van ons personeelsbestand bestaat uit personen uit de PSO-doelgroep.

PSO-30+ en de herziene Aanbestedingswet

Het PSO-30+ Certificaat sluit aan bij artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die sinds 1 juli 2016 van kracht is. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor private opdrachtgevers maakt het PSO-30+ Certificaat zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze criteria voldoen. Bron: PSO Nederland
Schotpoort Connect – de kracht van mensen